PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono poziomy jakości dla niezgodności w spawanych łukowo złączach w aluminium i jego stopach. Norma jest stosowana dla materiałów o grubości powyżej 0,5 mm.
W celu umożliwienia zastosowania do szerokiego zakresu konstrukcji spawanych ustalono trzy poziomy jakości. Są one oznaczone symbolami B, C i D. Poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom dla gotowej spoiny. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie do przydatności użytkowej wytworzonego produktu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów spoin (np. spoin czołowych, spoin pachwinowych i połączeń odgałęźnych), do spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego i do wszystkich pozycji spawania.
Ma zastosowanie do następujących procesów spawania:
- spawania łukowego metali w osłonie gazu obojętnego (spawanie MIG);
- spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (spawanie TIG);
- spawania łukiem plazmowym.
Nie ma zastosowania do aspektów metalurgicznych (np. wielkości ziarna, twardości).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych
Data publikacji 10-09-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10042:2018 [IDT], ISO 10042:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska
ICS 25.160.40