PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

Zakres

Podano poziomy jakości niezgodności spawalniczych w spawanych łukowo złączach aluminium i jego stopów. Dotyczą one materiałów o grubości większej niż 0,5 mm. Celem określenia trzech poziomów jakości jest umożliwienie ich stosowania dla szerokiego zakresu produkcji spawalniczej. Poziomy jakości oznaczono symbolami B, C i D, przy czym poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie do przydatności eksploatacyjnej wyrobu. Poziomy jakości mają zastosowanie do: - wszystkich typów spoin; - procesów spawania łukowego: MIG, TIG i plazmowego; - spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego; - wszystkich pozycji spawania. Problematyki metalurgicznej norma nie dotyczy

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska
Tytuł Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych
Data publikacji 06-03-2008
Data wycofania 10-09-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10042:2005 [IDT], EN ISO 10042:2005/AC:2006 [IDT], ISO 10042:2005/Cor 1:2006 [IDT], ISO 10042:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10042:2006 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 10042:2006/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN ISO 10042:2006 - wersja angielska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja niemiecka