PN-EN ISO 10042:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Spawanie -- Złącza aluminium i jego stopów spawane łukowo -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

Zakres

Podano poziomy jakości niezgodności spawalniczych w spawanych łukowo złączach aluminium i jego stopów. Dotyczą one materiałów o grubości większej niż 0,5 mm. Celem określenia trzech poziomów jakości jest umożliwienie ich stosowania dla szerokiego zakresu produkcji spawalniczej. Poziomy jakości oznaczono symbolami B, C i D, przy czym poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie do przydatności eksploatacyjnej wyrobu. Poziomy jakości mają zastosowanie do: wszystkich typów spoin; procesów spawania łukowego: MIG, TIG i plazmowego; spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego; wszystkich pozycji spawania. Problematyki metalurgicznej norma nie dotyczy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10042:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Spawanie -- Złącza aluminium i jego stopów spawane łukowo -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
Data publikacji 15-06-2006
Data wycofania 06-03-2008
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10042:2005 [IDT], ISO 10042:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 30042:1998 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska