PN-EN 60601-2-44:2009/A1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do tomografii komputerowej

Zakres

Rozszerzono znacznie koncepcję wskaźnika dawki dla komputerowej tomografii (CTDI), aby objąć normą skanery tomograficzne z bardzo dużym zakresem ruchu obrotowego w osi z. Inne zasadnicze zagadnienia obejmują możliwość sprawdzania dawki związanej z ostrzeganiem poprzedzającym skanowanie, jeżeli oczekiwane wartości wskaźników dawki przekraczają wartości alarmowe związane z daną konfiguracją skanowania dla konkretnego użytkownika oraz wymagania dotyczące zastosowania danych tomograficznych w planowaniu leczenia radioterapeutycznego (RTP). Dodano nowy Załącznik CC i Załącznik DD. Zmieniono lub zastąpiono treść niektórych rozdziałów i podrozdziałów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-44:2009/A1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do tomografii komputerowej
Data publikacji 18-06-2013
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-44:2009/A1:2012 [IDT], IEC 60601-2-44:2009/AMD1:2012 [IDT]
ICS 11.040.50