PN-EN 60601-2-54:2009/A1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54:Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii

Zakres

Celem pierwszej zmiany do IEC 60601-2-54:2009 jest wprowadzenie poprawek wynikających z pierwszej zmiany (2012) do IEC 60601-1:2005. Niniejszy dokument nie odnosi się do specyficznych elementów IEC 60601-1-2. Dlatego data została usunięta z jego powołania. Zostało poprawionych kilka technicznych błędów. Został poprawiony tytuł Tablicy 201.101.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-54:2009/A1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54:Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii
Data publikacji 04-09-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-54:2009/A1:2015 [IDT], IEC 60601-2-54:2009/AMD1:2015 [IDT]
ICS 11.040.50