PN-EN 60601-2-20:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-20:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków w aspekcie zminimalizowania zagrożenia dla pacjenta i użytkownika. Podano metody badań, za pomocą których można sprawdzić spełnienie tych wymagań. Układ postanowień jest ujednolicony z aktualnym 3 wydaniem normy ogólnej EN 60601-1:2006. W rezultacie zakres postanowień obejmuje także medyczne systemy elektryczne oraz zarządzanie ryzykiem według EN 14971. Dodane zostały dwa punkty zasadniczych parametrów funkcjonalnych, szereg wymagań mechanicznych związanych z przemieszczaniem inkubatorów i podstawowa definicja niemowlęcia. Kilka postanowień zostało zmodyfikowanych. Nie dotyczy inkubatorów nie przeznaczonych do transportu noworodków, urządzeń ogrzewających do fizjoterapii, podgrzewaczy promiennikowych, ani urządzeń do fototerapii noworodków

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 07-10-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60601-2-20:2010 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków
Data publikacji 28-01-2010
Data wycofania 11-06-2021
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-20:2009 [IDT], IEC 60601-2-20:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-20:2001 - wersja polska
ICS 11.040.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-20:2021-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-20:2010/A11:2011E, PN-EN 60601-2-20:2010/A1:2017-02E