PN-EN IEC 60601-2-39:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do dializy otrzewnowej

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 dotyczy BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ, zwanych dalej URZĄDZENIAMI PD. Ma zastosowanie do URZĄDZEŃ PD przeznaczonych do użytku także przez personel medyczny lub pod nadzorem specjalistów medycznych, włączając URZĄDZENIA PD obsługiwane przez PACJENTA, bez względu na to czy URZĄDZENIA PD są stosowane w szpitalu czy w środowiskowej opiece medycznej.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest w szczególności przeznaczony do stosowania tylko do URZĄDZEŃ ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, tytuł lub zawartość rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. W innym przypadku, rozdział i podrozdział mają zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i SYSTEMÓW ME.
ZAGROŻENIA wynikające z zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME lub SYSTEMÓW ME w zakresie tego dokumentu nie są objęte szczególnymi wymaganiami niniejszego dokumentu z wyjątkiem 7.2.13 i 8.4.1 w normie ogólnej.
Niniejszy dokument może również mieć zastosowanie do URZĄDZEŃ PD stosowanych do kompensacji lub ulgi w chorobie, zranieniu lub w kalectwie.
Te wymagania szczegółowe nie mają zastosowania do ROZTWORU DIALIZACYJNEGO lub UKŁADU ROZTWORU DIALIZACYJNEGO.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-39:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do dializy otrzewnowej
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-39:2019 [IDT], IEC 60601-2-39:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-39:2008/A11:2011 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-39:2008 - wersja angielska
ICS 11.040.20