PN-EN IEC 80601-2-60:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych

Zakres

Niniejsza część IEC 80601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO ORAZ FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH, FOTELI STOMATOLOGICZNYCH DLA PACJENTA, RĘCZNYCH NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH I STOMATOLOGICZNYCH LAMP ZABIEGOWYCH, zwanych dalej URZĄDZENIAMI STOMATOLOGICZNYMI.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony do zastosowania do URZĄDZEŃ ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. W innym przypadku, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME, odpowiednio.
ZAGROŻENIA właściwe dla zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME w zakresie niniejszego dokumentu nie są objęte określonymi wymaganiami niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 80601-2-60:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych
Data publikacji 16-09-2020
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 80601-2-60:2020 [IDT], IEC 80601-2-60:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 80601-2-60:2015-08 - wersja angielska
ICS 11.060.20