PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Zmodyfikowano tablicę dotyczącą znormalizowanych wartości napięć znamionowych wyłączników RCCB (5.3.1) oraz tablicę dotyczącą znakowania (6.Z1). Uwagę w 9.21.1.2 zmieniono w wymaganie. W załączniku ZC (informacyjnym) podano nowe odchylenia typu A dla Irlandii i Belgii

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 04-12-2007
Data wycofania 23-05-2013
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-1:2004/A11:2007 [IDT]
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska