PN-EN IEC 60601-2-46:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-46: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stołów operacyjnych

Zakres

W niniejszej normie szczegółowej podano wymagania bezpieczeństwa STOŁÓW OPERACYJNYCH, czy mają albo nie mają elektrycznych części, zawierających TRANSPORTERY, używane do transportu górnej części STOŁU OPERACYJNEGO, albo podstawy lub postumentu STOŁU OPERACYJNEGO z odejmowalną górną częścią STOŁU OPERACYJNEGO.
Niniejsza norma szczegółowa nie ma zastosowania do:
- krzeseł dentystycznych PACJENTA;
- krzeseł i leżanek do badań;
- wspomagających PACJENTA systemów urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych; (patrz IEC 60601-2-43)
- koców do ogrzewania przy STOŁACH OPERACYJNYCH; (patrz IEC 80601-2-35)
- wyposażenia do przewozu PACJENTA;
- stołów dostawczych i łóżek;
- łóżek medycznych; (patrz IEC 60601-2-52)
- stołów polowych.
Jeżeli STOŁY OPERACYJNE będą używane w połączeniu z urządzeniami diagnostycznym i/albo terapeutycznymi, stosowne wymagania każdej normy będą brane pod uwagę.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-46:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-46: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stołów operacyjnych
Data publikacji 24-03-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-46:2019 [IDT], IEC 60601-2-46:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-46:2011 - wersja angielska
ICS 11.140