PN-EN 80601-2-60:2015-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 80601-2-60:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO i FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH, FOTELI STOMATOLOGICZNYCH DLA PACJENTA, RĘCZNYCH NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH i STOMATOLOGICZNYCH LAMP ZABIEGOWYCH, zwanych dalej URZĄDZENIAMI STOMATOLOGICZNYMI. Wyłączone są mieszalniki,sterylizatory i stomatologiczne zestawy rentgenowskie.
Jeżeli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony do zastosowania tylko w URZĄDZENIACH ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, tytuł i zawartość tego rozdziału albo podrozdziału powiedzą tak. Jeżeli taka sytuacja nie występuje rozdział albo podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME.
ZAGROŻENIA właściwe dla zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME w zakresie tej normy nie są objęte określonymi wymaganiami w tej normie z wyjątkiem 7.2.13 i 8.4.1 niniejszej normy.UWAGA Patrz też 4.2 w normie ogólnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 03-04-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 80601-2-60:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych
Data publikacji 26-08-2015
Data wycofania 16-09-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 80601-2-60:2015 [IDT], IEC 80601-2-60:2012 [IDT]
ICS 11.060.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 80601-2-60:2020-09 - wersja angielska