PN-EN 60601-1-6:2010/A2:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Użyteczność

Zakres

Zmodyfikowano treść Przedmowy, Wprowadzenia, Rozdziałów 1, 2, 3, 4, 5, Załącznika A i Bibliografii. Usunięto Załącznik B zmodyfikowany w Zmianie 1. Usunięto Załącznik C.
Ponieważ jest to zmiana do IEC 60601-1-6:2010, do tej zmiany został zastosowany styl obowiązujący w momencie publikacji IEC 60601-1-6. Styl określony w Dyrektywach ISO/IEC Część 2:2018 został zastosowany tylko przy wprowadzaniu nowych wytycznych dotyczących stylu, które to wytyczne nie spowodowałyby dodatkowych zmian redakcyjnych. Na przykład, powołania do zmiany mają następującą formę: IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020.
Użytkownicy tego dokumentu powinni zauważyć, że podczas konstruowania datowanych odniesień do określonych elementów w normie, takich jak definicje, zmiany są przywoływane tylko wtedy, gdy w niej zmodyfikowano cytowany tekst. Na przykład, jeśli dodaje się odniesienie do definicji, która nie została zmodyfikowana przez zmianę, wówczas odniesienie do zmiany nie jest zawarte w datowanym odnośniku.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-6:2010/A2:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Użyteczność
Data publikacji 07-12-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-6:2010/A2:2021 [IDT], IEC 60601-1-6:2010/AMD2:2020 [IDT]
ICS 11.040.01