PN-EN 60601-1-2:2015-11/A1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne -- Wymagania i badania

Zakres

Jest to zmiana do wydania IEC 60601-1-2 z 2014 r. Do tej zmiany zastosowano styl obowiązujący w momencie publikacji IEC 60601-1-2. Styl określony w Dyrektywach ISO/IEC Część 2:2018 zastosowano tylko przy wprowadzaniu nowych wytycznych dotyczących stylu, które to wytyczne nie spowodowałyby dodatkowych zmian redakcyjnych.
Użytkownicy tego dokumentu powinni zauważyć, że podczas konstruowania datowanych odniesień do określonych elementów w normie, takich jak definicje, zmiany są przywoływane tylko wtedy, gdy zmiana zmodyfikowała cytowany tekst. Na przykład, jeśli czyni się odniesienie do definicji, która nie została zmodyfikowana przez zmianę, wówczas odniesienie do zmiany nie jest zawarte w datowanym odnośniku.
Zmodyfikowano treść Rozdziałów 1, 2, 3, 7, 8 i Załącznika A. Zastąpiono treść Załącznika F nowym załącznikiem.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-2:2015-11/A1:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne -- Wymagania i badania
Data publikacji 27-07-2021
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-2:2015/A1:2021 [IDT], IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 [IDT]
ICS 11.040.01, 33.100.01