PN-EN ISO 20417:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wyroby medyczne -- Informacje dostarczane przez wytwórcę

Zakres

UWAGA 1 Wytyczne lub uzasadnienie niniejszego rozdziału podano w Rozdziale A.2. W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące informacji dostarczanych przez wytwórcę dla wyrobu medycznego lub wytwórcę dla wyposażenia dodatkowego, zgodnie z definicją w 3.1. W niniejszym dokumencie podano ogólnie obowiązujące wymagania dotyczące identyfikacji i etykiet na wyrobie medycznym lub wyposażeniu dodatkowym, ich opakowań, oznakowania wyrobu medycznego lub wyposażenia dodatkowego oraz informacji towarzyszących. W niniejszym dokumencie nie określono środków, za pomocą których informacje te mają być dostarczane. UWAGA 2 Niektóre właściwe organy stawiają dodatkowe wymagania w zakresie identyfikacji, oznakowania i dokumentacji wyrobu medycznego lub wyposażenia dodatkowego. Szczegółowe wymagania normy lub grupy norm produktu dla wyrobu medycznego mają pierwszeństwo przed niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20417:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Wyroby medyczne -- Informacje dostarczane przez wytwórcę
Data publikacji 22-10-2021
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 20417:2021 [IDT], ISO 20417:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1041+A1:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 1041+A1:2013-12 - wersja polska
ICS 01.110, 11.040.01, 11.120.01