PN-EN ISO 11203:2010/A1:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono dwie metody wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji maszyn i urządzeń na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w pobliżu maszyny, przez obliczenia wykonane na podstawie poziomu mocy akustycznej. Głównym celem tego wyznaczania jest umożliwienie porównania wykonania różnych egzemplarzy z danej rodziny maszyn lub urządzeń, w określonych warunkach środowiska i w znormalizowanych warunkach zamontowania i pracy. Otrzymane dane mogą być również wykorzystane do deklaracji i weryfikacji poziomów ciśnienia akustycznego emisji zgodnie z ISO 4871.
Poziomy ciśnienia akustycznego emisji są wyznaczane z taką samą charakterystyką częstotliwościową i czasową lub w tych samych pasmach częstotliwości, jak te, dla których wyznaczone zostały poziomy mocy akustycznej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa zasadniczo ma zastosowanie do ruchomych lub stacjonarnych maszyn stosowanych w pomieszczeniach lub w otwartej przestrzeni, a zwłaszcza do tych maszyn, które są produkowane masowo. Metody podane w niniejszej Normie Międzynarodowej nie mają zastosowania do silnie kierunkowych źródeł dźwięku stosowanych w otwartej przestrzeni.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie zwłaszcza w odniesieniu do maszyn, których największy wymiar jest mniejszy lub równy 1 m. W pewnych przypadkach ma ona również zastosowanie do maszyn większych (patrz 6.2.3).
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do wszystkich rodzajów hałasu zdefiniowanych w ISO 2204 i ISO 12001, dla których są dostępne metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11203:2010/A1:2020-12 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej
Data publikacji 18-11-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 11203:2009/A1:2020 [IDT], ISO 11203:1995/Amd 1:2020 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 17.140.20