PN-EN 80601-2-35:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-35:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej

Zakres

Określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, które minimalizują zagrożenia dla pacjentów i operatorów koców, podkładek i materaców przeznaczonych do grzania w praktyce medycznej i podaje testy w celu wykazania zgodności z tymi wymaganiami. Nie ma zastosowania do urządzeń nagrzewających przeznaczonych do fizjoterapii, promiennikowych inkubatorów nagrzewających, inkubatorów transportowych, aparatów chłodzących

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 80601-2-35:2010/AC1:2015-06E
View FilePN-EN 80601-2-35:2010/AC2:2015-06E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 16-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 80601-2-35:2010 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej
Data publikacji 20-05-2010
Data wycofania 08-12-2021
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 80601-2-35:2009 [IDT], IEC 80601-2-35:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-35:2006 - wersja polska
ICS 11.140
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-35:2021-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 80601-2-35:2010/A11:2011E, PN-EN 80601-2-35:2010/A1:2017-02E, PN-EN 80601-2-35:2010/AC2:2015-06E, PN-EN 80601-2-35:2010/AC1:2015-06E