PN-EN ISO 15223-1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15223-1:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące symboli używanych w oznakowaniu wyrobów medycznych, które mogą być stosowane w celu przekazania informacji o bezpiecznym i skutecznym stosowaniu wyrobów medycznych. Podano w niej także wykaz symboli, które spełniają wymagania niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do symboli używanych do szerokiego spektrum wyrobów sprzedawanych na całym świecie, ale może być konieczne spełnienie różnych wymagań regionalnych organów nadzoru.
Symbole te mogą być stosowane na samych wyrobach, na ich opakowaniu lub w towarzyszącej im dokumentacji.
Wymagania niniejszego dokumentu nie są przeznaczone do stosowania do symboli określonych w innych normach.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15223-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 24-02-2017
Data wycofania 24-01-2022
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 15223-1:2016 [IDT], ISO 15223-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 90/385/EEC, 98/79/EC, 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 15223-1:2012 - wersja angielska
ICS 11.040.01, 01.080.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15223-1:2022-01 - wersja angielska