PN-EN 13108-8:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 8: Destrukt asfaltowy

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-asfaltowych. Nie jest to Norma zgodności.
Niniejsza Norma Europejska określa jedynie destrukt asfaltowy ze spoiwami bitumicznymi, takimi jak: asfalt z warstw ścieralnych, asfalt modyfikowany lub asfalt twardy. Niniejsza norma nie obejmuje destruktu asfaltowego zanieczyszczonego smołą węglową lub innymi dodatkami i składnikami powyżej dopuszczalnych poziomów którego zastosowanie powinno uwzględniać przepisy ochrony środowiska i BHP Państw Członkowskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-8:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 8: Destrukt asfaltowy
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-8:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13108-8:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20