PN-EN 13108-21:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące jakości jak i zakładowej kontroli produkcji stosowanych podczas produkcji mieszanki bitumicznej przeznaczonej do użytku na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Dodatkowe badania przeprowadzone w ramach kontraktów są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej.
Zakładową Kontrolę Produkcji należy stosować do norm europejskich na mieszanki bitumiczne jeżeli wprowadzono oznakowanie CE zgodnie z CPR. Kontrolę Produkcji może być tez częścią kontroli jakości w sytuacjach, w których oznakowanie CE nie jest stosowane. W związku z tym wytwórnie producentów notyfikowane do wydawania znaku CE na produkcje mieszanek bitumicznych nie powinny wymagać duplikatu lub dodatkowego audytu w tych sytuacjach, których oznakowanie CE nie dotyczy.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kontroli mieszanek bitumicznych, w których składniki i skład docelowy są znane i zostały określone za pomocą Badania Typu, tak że spełniają wymagania norm EN 13108-1 do - 7 i EN 13108-9.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-21:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-21:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13108-21:2008/AC:2008 - wersja polska, PN-EN 13108-21:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20