PN-EN 13108-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla mieszanek z grupy betonów asfaltowych, przeznaczonych do stosowania na drogach, płytach lotniskowych i innych terenach komunikacyjnych. Beton asfaltowy jest używany do warstw ścieralnych, wiążących, wyrównawczych i podbudów. Mieszanki z grupy beton asfaltowy są produkowane na bazie asfaltów gorących. Mieszanki oparte na emulsjach bitumicznych i materiałach bitumicznych pozyskanych z recyklingu na miejscu nie są ujęte w niniejszej normie
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wymagania co do wyboru materiałów składowych. Jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z prEN 13108-20 i prEN 13108-21.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-1:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13108-1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20