PN-EN 13108-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13108-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla mieszanek z grupy betonów asfaltowych, przeznaczonych do stosowania na drogach, płytach lotniskowych i innych terenach komunikacyjnych. W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wymagania co do wyboru materiałów składowych. Niniejsza Norma Europejska przeznaczona do stosowania w połączeniu z prEN 13108-20 i prEN 13108-21. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje mieszanek z betonu asfaltowego z chemicznie modyfikowanym lepiszczem, nie opisanych w EN 13924

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-1:2008 - wersja polska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy
Data publikacji 19-08-2008
Data wycofania 22-07-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-1:2006 [IDT], EN 13108-1:2006/AC:2008 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13108-1:2006 - wersja angielska, PN-EN 13108-1:2006 - wersja niemiecka
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 13108-1:2016-07 - wersja angielska