PN-A-55543:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mieszarki farszu -- Podstawowe parametry, wymagania i metody badań

Zakres

Przedmiotem normy są maszyny o działaniu okresowym, przeznaczone do mieszania farszu, mięsa w porcjach o masie do 0,5 kg i innych lepkich i. pastopodobnych produktów spożywczych wraz z komponentami (zwane dalej mieszarkami).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55543:1991 - wersja polska
Tytuł Mieszarki farszu -- Podstawowe parametry, wymagania i metody badań
Data publikacji 01-03-1991
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 97.040.50