PN-Z-04240-4:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Oznaczanie dibenzo/ah/antracenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Określono metodę oznaczania dibenzo/ah/antracenu polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez sączek z włókna szklanego, ekstrakcji oznaczanego związku z sączka cykloheksanem, odparowaniu rozpuszczalnika, rozpuszczeniu suchej pozostałości w acetonitrylu i ilościowym oznaczaniu dibenzo/ah/antracenu techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofluorymetryczną lub spektrofotometryczną. Najmniejsze stężenie dibenzo/ah/antracenu, jakie można oznaczyć stosując tę metodę, wynosi 0,10 mikrog/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04240-4:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Oznaczanie dibenzo/ah/antracenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 09-02-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30