PN-Z-04240-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Oznaczanie benzo/a/pirenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Określono metodę oznaczania benzo/a/pirenu polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez sączek z włókna szklanego, ekstrakcji sączka cykloheksanem, odparowaniu rozpuszczalnika, ponownym rozpuszczeniu suchej pozostałości w acetonitrylu i ilościowym oznaczaniu benzo/a/pirenu techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofluorymetryczną lub spektrofotometryczną. Najmniejsze stężenie benzo/a/pirenu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,01 mikrog/m3 (detektor spektrofluorymetryczny SF) lub 0,05 mikrog/m3 (detektor spektrofotometryczny UV-VIS)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04240-2:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych -- Oznaczanie benzo/a/pirenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 09-02-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30