PN-Z-04358:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 5-metyloheksan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 5-metyloheksan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 5-metyloheksan-2-onu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 9,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04358:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 5-metyloheksan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-09-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30