PN-Z-04285:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie metylocykloheksanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji izomerów metylocykloheksanolu na węglu aktywnym i włóknie szklanym, desorpcji disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie metylocykloheksanolu (dla wszystkich izomerów), jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 12 mg/m3, a dla każdego izomeru 2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04285:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie metylocykloheksanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 03-10-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30