PN-EN 15182-3:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 3: Prądownice ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16

Zakres

W odniesieniu do wymagań zawartych w normie EN 15182-1, niniejszy dokument dotyczy prądownic wodnych ze strumieniem zwartym i/lub rozproszonym PN 16 o maksymalnym natężeniu przepływu
1 000 l/min przy ciśnieniu nominalnym 16 barów (1,6 MPa) przy ciśnieniu odniesienia 6 barów (0,6 MPa). Z wyszczególnieniem:
- wymagań bezpieczeństwa;
- wymagań dotyczących parametrów;
- metod badań.
Niniejszy dokument dotyczy prądownic zdefiniowanych w Załączniku A normy EN 15182-1:2019.
UWAGA 1 - Niniejsze prądownice nie zapewniają wystarczającej ochrony dla strażaków, gdy kąt rozproszenia jest mniejszy niż 30°, a zatem nie należy ich używać w sytuacjach zagrożenia pożarowego, takich jak pożary wewnętrzne.
UWAGA 2 - Niniejsze prądownice nie powinny być używane podczas gaszenia pożarów instalacji elektrycznych lub w ich pobliżu, gdy kąt rozproszenia jest mniejszy niż 30° bez pisemnej zgody producenta umieszczonej w instrukcji. Instrukcja producenta powinna zawierać określone bezpiecznej odległości.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15182-3:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 3: Prądownice ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
Data publikacji 13-12-2019
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15182-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15182-3+A1:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10