PN-EN 15182-4:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 4: Prądownice wysokociśnieniowe PN 40

Zakres

W odniesieniu do wymagań podanych w normie EN 15182-1, niniejszy dokument dotyczy prądownic wodnych (dysz) wysokociśnieniowych PN 40 o natężeniu przepływu do 250 l/min przy ciśnieniu nominalnym 40 barów (4,0 MPa) przy ciśnieniu odniesienia 6 barów (0,6 MPa). Niniejsza norma opisuje:
- wymagania bezpieczeństwa
- wymagania dotyczące parametrów
- metody badań
Niniejszy dokument dotyczy prądownic zdefiniowanych w Załączniku A normy EN 15182-1:2019.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15182-4:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 4: Prądownice wysokociśnieniowe PN 40
Data publikacji 13-12-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15182-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15182-4+A1:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10