PN-EN 15182-2:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 2: Prądownice uniwersalne PN 16

Zakres

W odniesieniu do wymagań podanych w EN 15182-1 niniejszy dokument dotyczy prądownic uniwersalnych (dysz) PN 16 o maksymalnym natężeniu przepływu do 1 000 l/min przy ciśnieniu nominalnym 6 barów (0,6 MPa). Niniejsza norma opisuje :
- wymagania dotyczące bezpieczeństwa;
- wymagania dotyczące parametrów;
- metody badań.
Niniejszy dokument dotyczy prądownic zdefiniowanych w Załączniku A normy EN 15182-1:2019.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15182-2:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 2: Prądownice uniwersalne PN 16
Data publikacji 17-01-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15182-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15182-2+A1:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10