PN-M-51154:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Stojak hydrantowy do hydrantów przeciwpożarowych podziemnych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nominalne 1 MPa, temperatura czerpanej wody do 50 °C

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz sposób przeprowadzania badań stojaka hydrantowego do hydrantów przeciwpożarowych podziemnych o średnicy nominalnej 80 mm, na ciśnienie nominalne 1 MPa (10 bar), do czerpania wody o temperaturze do 50 °C (323 K).

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51154:2015-04 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Stojak hydrantowy do hydrantów przeciwpożarowych podziemnych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nominalne 1 MPa, temperatura czerpanej wody do 50 °C
Data publikacji 21-04-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51154:1973 - wersja polska
ICS 13.220.10