PN-M-51153:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Zbieracz z dwiema nasadami wlotowymi o średnicy 75 mm i jedną nasadą wylotową o średnicy 110 mm

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania konstrukcyjne i sposób przeprowadzania badań zbieracza z dwiema nasadami wlotowymi o średnicy 75 mm i jedną nasadą wylotową o średnicy 110 mm, wykorzystywanego przez jednostki straży pożarnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51153:2015-04 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Zbieracz z dwiema nasadami wlotowymi o średnicy 75 mm i jedną nasadą wylotową o średnicy 110 mm
Data publikacji 20-04-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51153:1979 - wersja polska
ICS 13.220.10