PN-M-51152:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Smoki ssawne proste i smoki ssawne skośne

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz sposób przeprowadzania badań smoków ssawnych prostych i smoków ssawnych skośnych, wykorzystywanych przez jednostki straży pożarnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51152:2015-04 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Smoki ssawne proste i smoki ssawne skośne
Data publikacji 21-04-2015
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51152:1986 - wersja polska
ICS 13.220.10