PN-M-51152:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51152:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Smoki ssawne

Zakres

Ustalono wymagania dla smoków ssawnych prostych i skośnych, stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. W zależności od średnicy wewnętrznej węża ssawnego rozróżnia się trzy wielkości smoków ssawnych: 52, 75 i 110. Podano sposoby przeprowadzania badań oraz ustalono warunki pakowania, przechowywania i transportu smoków ssawnych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51152:1986 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Smoki ssawne
Data publikacji 21-05-1986
Data wycofania 21-04-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51152:1964 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51152:2015-04 - wersja polska