PN-M-51024:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51024:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Pokrywy nasad

Zakres

Ustalono wymagania dla pokryw nasad przeznaczonych do stosowania jako elementy połączeń szybkozłącznych węży pożarniczych. Podano podział i oznaczenie, wymagania i badania oraz warunki pakowania, przechowywania i transportu pokryw nasad. Zamieszczono 4 rysunki denek pokryw z wymiarami

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51024:1991 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Pokrywy nasad
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 24-07-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51024:1976 - wersja polska, PN-M-51045:1983 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51024:2015-07 - wersja polska