PN-EN 13383-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: Metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metody pobierania próbek i badań kruszyw naturalnych, pochodzenia sztucznego i z recyklingu, stosowanych jako kamienie do robot hydrotechnicznych. Niniejszy dokument określa metody referencyjne, które należy stosować dla badania rodzajów oraz w przypadku sporów tam, gdzie zastosowano metodę alternatywną. Dla innych celów, w szczególności dla kontroli produkcji fabrycznej, można stosować inne metody pod warunkiem, że ustalono odpowiedni stosunek roboczy z metodą badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13383-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 05-07-2019
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13383-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13383-2:2003 - wersja polska
ICS 91.100.15