PN-EN 13791:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

Zakres

(1) Niniejszy dokument:
- określa metody i procedury oceny wytrzymałości betonu na ściskanie oraz wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych, za pomocą metod bezpośrednich (badanie odwiertów rdzeniowych) oraz metod pośrednich, takich jak np. metoda ultradźwiękowa, czy sklerometryczna (w celu dostosowania do normy dotyczącej projektowania EN 1992-1-1, gdzie wytrzymałość na ściskanie opiera się na proporcji 2:1 w cylindrach, wytrzymałość na ściskanie in situ opiera się na proporcji 2:1 w odwiertach rdzeniowych o średnicy ≥ 75 mm),
- przedstawia zasady i wytyczne do określenia zależności pomiędzy wynikami badań uzyskiwanymi za pomocą metod pośrednich a wytrzymałością betonu na ściskanie w konstrukcjach,
- przedstawia procedury i wytyczne dla oceny zgodności klasy wytrzymałości na ściskanie betonu dostarczanego do budowanych konstrukcji, tam gdzie standardowe testy wskazują na wątpliwości lub gdzie jakość wykonania jest wątpliwa.
(2) Niniejszy dokument przedstawia wymagania, dotyczące określenia wytrzymałości betonu w konstrukcji w badanych punktach pomiarowych oraz wytrzymałości charakterystycznej w przyjętych miejscach pomiarowych. Niemniej jednak, sposób w jaki informacje te zostaną zastosowane wymaga uwzględnienia specyfiki danej sytuacji oraz inżynierskiej oceny konkretnego przypadku.
(3) Niniejszy dokument nie dotyczy oceny parametrów jakościowych betonu innych niż wytrzymałość na ściskanie, np. parametrów dotyczących trwałości.
(4) Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie zgodnie z EN 206 lub EN 13369, z wyjątkiem sytuacji, omówionych w EN 206:2013+A1, 5.5.1.2 lub 8.4.
(5) Niniejszy dokument nie obejmuje procedur ani kryteriów rutynowej kontroli zgodności prefabrykowanych wyrobów betonowych, zarówno przy wykorzystaniu bezpośrednich, jak i pośrednich pomiarów wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13791:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
Data publikacji 11-12-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 13791:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13791:2008 - wersja polska
ICS 91.080.40