PN-EN 13036-5:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badań -- Część 5:Określanie wskaźników nierówności podłużnej

Zakres

Niniejszy dokument określa matematyczną obróbkę cyfrowych pomiarów profilu podłużnego w celu uzyskania wskaźników równości. Dokument opisuje procedurę obliczania międzynarodowego wskaźnika nierówności IRI (International Roughness Index), średniej kwadratowej RMS (Root Mean Square) i zmienności profilu podłużnego LPV (Longitudinal Profile Variance) z trzech oddzielnych pasm długości fali oraz wskaźników σWLP i ΔWLP z ważonego profilu podłużnego WLP (Weighted Longitudinal Profile).

Celem tego dokumentu jest zapewnienie standardowej praktyki obliczania i raportowania równości nawierzchni z cyfrowych profili podłużnych. Celem niniejszego dokumentu jest również ułatwienie porównania wyników pomiarów przeprowadzonych przy użyciu różnych systemów pomiarowych w krajach europejskich.

Niniejszy dokument odnosi się do zakresu nierówności o długości fali od 0,5 m do 50 m. Należy zauważyć, że zarówno krótsze jak i dłuższe długości fali mogą mieć wpływ na komfort jazdy, lecz nie są ujęte w tym dokumencie.
Ilościowe wskaźniki nierówności nawierzchni określone w niniejszym dokumencie stanowią przydatne wsparcie systemów zarządzania nawierzchnią i mogą być również stosowane w badaniach odbiorczych nowych i starych nawierzchni. Wskaźniki można stosować na sztywnych, elastycznych i żwirowych nawierzchniach drogowych.
Niniejszy dokument nie określa sposobu pomiaru profilu nawierzchni Otrzymane wskaźniki są przenośne w tym sensie, że można je uzyskać z profili podłużnych mierzonych za pomocą różnych instrumentów.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13036-5:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badań -- Część 5:Określanie wskaźników nierówności podłużnej
Data publikacji 16-01-2020
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13036-5:2019 [IDT]
ICS 17.040.20, 93.080.10