PN-M-46615:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Urządzenia transportu ciągłego -- Wejścia i dojścia -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania bezpieczeństwa dotyczące wejść i dojść urządzeń transportu ciągłego ogólnego przeznaczenia, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0853 wg PN-84/M-46500, zwanych w treści normy przenośnikami. Normę należy stosować przy projektowaniu, produkcji i ocenie wejść i dojść instalowanych w przenośnikach oraz przejść wzdłuż przenośników instalowanych w budynkach przemysłowych, galeriach^ tunelach i estakadach. Norma nie dotyczy przenośników przeznaczonych dla górnictwa podziemnego oraz dla statków rybackich i przemysłu przetwórstwa rybnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-46615:1983 - wersja polska
Tytuł Urządzenia transportu ciągłego -- Wejścia i dojścia -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 17-02-1983
Data wycofania 15-10-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 245, Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
Zastępuje PN-M-46610:1976 - wersja polska
ICS 53.040.01