PN-EN 13428:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13428:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące wytwarzania i składu -- Zapobieganie poprzez redukcję u źródła

Zakres

Podano procedurę oceny opakowania w celu uzyskania pewności, że masa i/lub objętość materiału opakowania są zmniejszone do niezbędnego minimum, pozwalającego na zachowanie funkcjonalności w całym łańcuchu dostawy i użytkowania, bezpieczeństwa i higieny, zarówno w odniesieniu do produktu, jak i do użytkownika/konsumenta. Podano metodykę i procedurę minimalizacji wszystkich niebezpiecznych substancji obecnych w opakowaniu i ewentualnie wprowadzanych do środowiska w wyniku czynności związanych z zagospodarowaniem odpadów. Podano definicje sześciu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13428:2005 - wersja angielska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące wytwarzania i składu -- Zapobieganie poprzez redukcję u źródła
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 12-11-2007
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13428:2004 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
Zastępuje PN-EN 13428:2002 - wersja polska
ICS 13.030.99, 55.020
Zastąpiona przez PN-EN 13428:2007 - wersja polska