PN-EN 15182-1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe - Prądownice dla straży pożarnej -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy prądownic wodnych do pomp pożarniczych. Niniejsza norma opisuje:
- wymagania dotyczące bezpieczeństwa
- wymagania dotyczące parametrów
- metody badań
- klasyfikację i oznaczenia
- instrukcje użytkowania i konserwacji;
- znakowanie
Zaleca się przeczytanie tego dokumentu w połączeniu z częściami 2, 3 lub 4. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do prądownic objętych normą EN 671, prądownic pianowych objętych normą
EN 16712-3, prądownic proszkowych lub prądownic dla których maksymalne ciśnienie robocze wynosi powyżej 40 barów.
UWAGA 1 Grupa robocza szczegółowo zajęła się oraz omawiała kwestię bezpieczeństwa elektrycznego w odniesieniu do użytkowania prądownic wodnych. Jednakże badania dotyczące elektryczności nie zostały ujęte w niniejszym dokumencie, ponieważ doświadczenie międzynarodowe, jak również badania (przewodnik NFPA, badania francuskie, itp.) wykazują , że „sztuczne” badania lub badania „laboratoryjne” nie uwzględniają słabej widoczności i innych warunków towarzyszącym pożarom, oraz problemu oszacowania bezpiecznej odległości w tych warunkach. Podczas gaszenia pożarów instalacji elektrycznych lub w ich pobliżu, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odcięcia zasilania tak szybko jak to możliwe (patrz instrukcja pkt. 8.1). Zaleca się również zachowanie maksymalnie bezpiecznej odległości (co najmniej 1 m do 1 000 V) oraz użycia strumienia rozproszonego o minimalnym kącie rozproszenia 30°.
UWAGA 2 Należy wziąć pod uwagę siłę reakcji prądownicy przed jej użytkowaniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15182-1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe - Prądownice dla straży pożarnej -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 17-01-2020
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15182-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15182-1+A1:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10