PN-EN 16712-4:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 4: Generatory piany lekkiej PN16

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Europejska dotyczy generatorów piany lekkiej o liczbie spienienia większej niż 200:1, których jedynym źródłem zasilania zewnętrznego jest ciśnienie i/lub przepływ wody zasilający urządzenie. Wykorzystywany przez służby ratowniczo-gaśnicze, zwierający specyfikacje techniczne oraz procedury dotyczące badań.
Uwaga 1 W niniejszym dokumencie, pojęcie „generator piany” oznacza również „generator piany lekkiej”
Uwaga 2 Przykładami zastosowania są: maszynownie statków, podziemne parkingi, tunele, piwnice, powierzchnie magazynowe chemiczne oraz zbiorniki. Niektóre generatory piany lekkiej mogą być stosowane do oddymiania lub wentylacji (patrz Załącznik A)
1.2 Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji lub zdarzeń niebezpiecznych, z wyłączeniem hałasu, istotnych dla generatora piany lekkiej, stosowanego zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwych, które są racjonalnie przewidziane przez producenta.
1.3 Niniejszy dokument nie dotyczy generatorów piany lekkiej, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16712-4:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 4: Generatory piany lekkiej PN16
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 16712-4:2018 [IDT]
ICS 13.220.10