PN-A-75980:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty mięsno-warzywne i warzywne -- Zupy zagęszczone

Zakres

Określono wymagania jakościowe dotyczące zup zagęszczonych warzywnych z mięsem i bez mięsa. Sprecyzowano wskaźniki organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Ustalono sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75980:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty mięsno-warzywne i warzywne -- Zupy zagęszczone
Data publikacji 24-12-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 67.040