PN-EN 13141-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

Zakres

W niniejszej normie określono metody badań laboratoryjnych urządzeń do przepływu powietrza montowanych w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych, działających na skutek różnicy ciśnienia.

Norma ma zastosowanie do urządzeń do przepływu powietrza następujących typów:
- urządzenia z otworem(-ami) bez części ruchomych;
- urządzenia z otworem(-ami) regulowanym(-i) ręcznie;
- urządzenia z otworem(-ami) regulowanym(-i) w zależności od różnicy ciśnienia;
- otwory okienne przeznaczone specjalnie do działania jako urządzenia do przepływu powietrza.

W normie opisano badania przewidziane do określenia następujących właściwości:
- strumienia objętości ciśnienie;
- powierzchni równoważnej;
- zdolności do zapobiegania odwrotnemu przepływowi;
- przepuszczalności powietrza w pozycji zamknięcia;
- geometrycznej powierzchni wolnej;
- rozdziału powietrza w strefie przebywania ludzi;
- izolacyjności akustycznej;
- wodoszczelności.

Niniejszej normy nie stosuje się do oceny:
- filtracji powietrza;
- ryzyka kondensacji;
- wytwarzania hałasu

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13141-1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
Data publikacji 12-03-2019
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 13141-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13141-1:2006 - wersja polska
ICS 91.140.30