PN-EN 17192:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Przewody niemetalowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej normie określono metody badań i parametry działania sztywnych lub półsztywnych przewodów niemetalowych, które są stosowane do wentylacji i klimatyzacji budynków.

Niniejsza norma nie dotyczy przewodów giętkich, takich jak przewody tekstylne, niemetalicznych przewodów spiralnych lub innych, które są objęte normą EN 13180 lub przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych, objętych normą EN 13403. Wymagania dotyczące szczelności systemu wentylacji w budynku niemieszkalnym podano w EN 16798-3. W odniesieniu do budynków mieszkalnych niezbędne jest stosowanie przepisów krajowych.

W niniejszej normie określono metody badania sztywnych lub półsztywnych przewodów niemetalowych w warunkach laboratoryjnych. Nie określono metody badań wykonywanych na budowie. Metody badań i parametry działania dotyczą przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym, prostokątnym lub innym.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17192:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Przewody niemetalowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 17192:2018 [IDT]
ICS 91.140.30