PN-A-82012:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby garmażeryjne -- Wyroby gotowe z mięsa i podrobów -- Wymagania

Zakres

Podano definicje wyrobów gotowych garmażeryjnych z mięsa i podrobów, jak: pasztety, klopsy, klopsiki, pulpety, kotlety, hamburgery, pieczenie z mięs mielonych, prażonki, zapiekanki, wyroby gotowe z elementów mięsnych, podrobów oraz surowców niemięsnych. Wprowadzono podział klasyfikacyjny na typy uwzględniając stopień rozdrobnienia mięsa, grupy technologiczne i rodzaje obróbki termicznej. Określono wymagania dotyczące składu surowcowego, wspólne wymagania chemiczne i mikrobiologiczne. Wymagania organoleptyczne, zawartość chlorku sodu, sumy azotynów i azotanów podano w załącznikach normatywnych dla każdego asortymentu. Podano sposób pakowania, znakowania, warunki przechowywania oraz transportu. Opisano metody badań i pobieranie próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82012:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne -- Wyroby gotowe z mięsa i podrobów -- Wymagania
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.120.10