PN-A-82016:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby garmażeryjne -- Sałatki

Zakres

Podano definicję sałatek oraz sałatek warzywnych, warzywnoowocowych, owocowowarzywnych, owocowych, sałatek z mięsa i/lub z jego przetworów i/lub podrobowych, sałatek z dodatkiem mięsa i/lub jego przetworów i/lub podrobów, ryb, drobiu, jaj, sałatek jajecznych oraz sosów. Podano klasyfikację sałatek. Określono wspólne wymagania mikrobiologiczne. Wymagania organoleptyczne, zawartość soli i składników mięsnych podano w załącznikach normatywnych dla odpowiedniego rodzaju sałatek. Podano sposób pakowania, znakowania, warunki przechowywania oraz transportu. Opisano rodzaje badań, metody badań i pobieranie próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82016:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne -- Sałatki
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.040