PN-A-82300:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyroby garmażeryjne niemięsne

Zakres

Zdefiniowano określenia wyrobów i półproduktów garmażeryjnych gotowych i kulinarnych, wyrobów i półproduktów garmażeryjnych mrożonych i chłodzonych, wyrobów garmażeryjnych gotowych i kulinarnych nabiałowych, mącznych, kaszowych, warzywnych, owocowych i mieszanych. Wprowadzono podział wyrobów garmażeryjnych na następujące grupy: półprodukty, wyroby garmażeryjne gotowe i kulinarne. W każdej grupie dokonano podziału ze względu na stan termiczny i skład surowcowy. Podano przykłady oznaczenia. Określono wymagania dotyczące składu surowcowego, procesu technologicznego i wspólne wymagania mikrobiologiczne oraz zawartości metali szkodliwych dla zdrowia w gotowych wyrobach. Wymagania organoleptyczne i zawartość soli podano w 62 załącznikach dla każdego rodzaju wyrobu. Podano sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Określono program badań i sposób pobierania próbek. Opisano badania i ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82300:1995 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne niemięsne
Data publikacji 15-12-1995
Data wycofania 12-07-2007
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.040
Elementy dodatkowe PN-A-82300:1995/Az1:1999P