PN-A-82015:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby garmażeryjne -- Galarety

Zakres

Podano ogólną definicję galaret, galaret mięsnych i/lub podrobowych, galaret warzywnych, owocowowarzywnych, warzywnoowocowych, owocowych i galaret z sałatką. Podano klasyfikację. Określono wymagania mikrobiologiczne. Wymagania organoleptyczne i zawartość soli podano w załącznikach normatywnych dla każdego rodzaju. Ponadto w galaretach mięsnych i/lub podrobowych określono minimalną zawartość składników mięsnych. Podano sposób pakowania, znakowania, warunki przechowywania oraz transportu. Opisano rodzaje badań, metody badań i pobieranie próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82015:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne -- Galarety
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.040