PN-E-06154:1973 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06150-51:1992 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Łączniki pomocnicze i zestawy łączników pomocniczych mechanizmowych niskonapięciowych -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące rozłączników, łączników pomocniczych mechanizmowych na znamionowe napięcia izolacji do 660 V prądu przemiennego i do 440 V prądu stałego (w tym łączników miniaturowych), przeznaczonych do pracy w warunkach określonych w 1.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06154:1973 - wersja polska
Tytuł Łączniki pomocnicze i zestawy łączników pomocniczych mechanizmowych niskonapięciowych -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 30-06-1973
Data wycofania 12-02-1993
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
ICS 29.120.40
Zastąpiona przez PN-E-06150-51:1992 - wersja polska