PN-E-06150-51:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze

Zakres

Ustalono: cechy łączników i aparatów sterowniczych, wymagania elektryczne i mechaniczne dotyczące: zachowania się przy różnych rodzajach pracy, danych znamionowych i oznakowania, wymagań sprawdzających dane znamionowe, określono wymagania dotyczące warunków pracy konstrukcji i działania, a w szczególności: warunków otoczenia, w tym aparatów osłoniętych, właściwości dielektrycznych, zacisków

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06150-51:1992 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze
Data publikacji 31-12-1992
Data wycofania 11-09-2001
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-1:1991 [IDT]
Zastępuje PN-E-01000:1974 - wersja polska, PN-E-06154:1973 - wersja polska
ICS 29.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2001 - wersja polska